Av. Cansu Bayramoğlu

Emekliliğiniz İptal Edilebilir

Av. Cansu Bayramoğlu

Son günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilerin; prim günlerini iptal ederek maaşlarını kestiği, ödenen maaşların yersiz yapıldığı nedeniyle emeklilere ödeme çıkarılması gündemde sıklıkla yer almaktadır.

 Halihazırda emekli olan, emekli maaşlarını alan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kendilerine gönderilen ödeme emri ile ne yapacaklarını şaşırmış haldeler.

 Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik için gerekli gün sayısını, emeklilerin bazı iş yerlerinde çalıştığı sürelerin fiili ve gerçek olmaması nedeniyle iptal etmektedir. Bu günlerin iptal edilmesi sebebiyle; emeklilerin emekli aylıklarını iptal edip ödenen emekli maaşları için de ödeme istemektedir

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan borç bildirim belgesi gönderilerek ''kurumun denetmenleri tarafından düzenlenen rapora istinaden sahte hizmet kazandırılmak suretiyle aylık bağlanması nedeniyle aylık iptal edilmiş olup yersiz ödenen aylıkların tahsili '' şeklinde bildirim yapılarak yapılan emekli aylık ödemeleri talep edilmektedir.

Ödenen aylıklar için ödeme çıkarılması durumunda ilgili borç bildirim belgesinde ödeme için 1 aylık yasal süre bildirilmiş, bu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda icra takibi başlatılacağı belirtilmiştir. İlgili borç bildirim belgesinde itiraz merci ve süresi belirtilse de 1 aylık ödeme süresine etki etmeyeceği belirtilmiştir. Bu noktada 10 yıllık zamanaşımı dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Vatandaşların 10 yıl geçtikten sonra delil ve belgeleri saklama zorunluluğu ortadan kalktığından kendini savunması zorlaşmaktadır. Ancak kamu idareleri 30 yıl belgeleri saklamakla yükümlü olduklarından kendi lehine olan belgeleri sunabileceğinden, vatandaşlar zamanaşımından dolayı idari işlemin iptalini talep etme yoluna gidebilirler.

Bu durumla karşılaşan emekliler öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak 6552 sayılı kanun kapsamında iptal edilen günlerin hangi iş yerinde yaptığı çalışma sonucunda olduğu, iptal edilme gerekçesini ve tarafına iadesini talep etmelidir.

Yapılan başvuruya olumsuz cevap verilmesi veya cevap verilmeyerek zımmen reddedilmesi durumunda 60 günlük yasal süre içerisinde dava yoluna gitmeleri hak kaybına uğramamaları açısından önemlidir.